top of page

L'Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya té per finalitat donar a conéixer i divulgar totes aquelles activitas que tinguin a veure amb la filosofia aplicada.

Entenem per FILOSOFIA APLICADA el conjunt de pràctiques que tenen per finalitat ajudar els individus particulars, així com també els col·lectius, a enfrontar el seu present amb les eines pròpies de la filosofia: el qüestionament dels propis prejudicis a través del diàleg, i la producció de noves maneres de pensar, d'actuar i d'experimentar la realitat i a un mateix.

bottom of page