top of page

Formació

 

 

Com associació vinculada al món de la filosofia i orientats a la divulgació i aplicació pràctica creiem oportú oferir dos cursos amb la finalitat d’orientar en l’aplicació pràctica i la professionalització de la tasca filosòfica més enllà del marc docent.

 

 

Oferim, per aquest motiu, dos mòduls que tenen com objectius:

 

  • Delimitar què entem per Filosofia Pràctica.

  • Aprofundir en els diferents modalitats de desenvolupament de les activitats relacionades amb aquesta dimensió.

  • Transmetre les capacitats i competències per a exercir activitats i funcions relacionades amb la Filosofia Pràctica.

  • Difondre.

  • Introduir a l’alumne en la tasca de crear la seva pròpia consultoria.

  • Valorar les possibilitats de l’AF com a eina terapéutica

  • Assumir el valor terapèutic del diàleg socràtic, del dubte metòdic cartesià i del diàleg hermenèutic

  • Atorgar funció terpèutica a la interpretació hermenèutica.

  • Donar a conèixer els conceptes de “salut” recollits a diferents tradicions filosòfiques.

  • Establir ponts amb disciplines afins: psicoanàlisi, medicines holístiques...

 

A qui va adreçat?

 

 

A aquelles persones vinculades a la filosofia (professors, estudiants o llicenciats) i/o a les humanitats, que estiguin interessades en aprofundir en coneixements i descobrir les aplicacions pràctiques que permet el camp filosòfic.

 

 

bottom of page